Vis respekt for

Dyrket mark og private hager, og plantefelt!

Dyrket mark er merket med sorte prikker på gul bakgrunn,  og private hager er merket med olivengrønn farge på kartet.  Dyrket mark og private hager er forbudte områder for postjegere!


Vis hensyn til små grantrær som er plantet i hogstfelt. Vi er avhengig av et godt forhold til skogeierne! Hogstfelt er  markert med en 50% gul bakgrunnsfarge i kartet.Landskapsvern og naturreservater!

Flere av kartene ligger i områder som er landskapsvernområde og/eller naturreservat med sjeldne planter, sopp og bergarter. Dette gjelder blandt annet Spira ved Konglungen, Blåfjell og ved Skaugum.

Vis ekstra hensyn når du ferdes i disse områdene. Sjekk informasjonstavler som er satt opp om vernebestemmelsene. 

Båndtvang. Ha kontroll på hunden din!

Regler for båndtvang må følges, spesielt er det viktig å ha kontroll på de firbeinte. Asker kommune har også en lokal forskrift som nevner skogsområder og innmark der bufe beiter. 

Se https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/friluftsliv/hunder/ for mer informasjon

Elgjakta!

Elgjakta åpner 25. september. Det drives normalt ikke jakt i  helgene i våre områder, men vær varsom ved ferdsel i skogen etter at jakten er åpnet. Bruk godt synlige klær. 

Vi har også tilbud om egen postjakt - høstjakta - i områder uten elgjakt